Alla projekt (291st)

Projekt Aktivitetsnr Startar Slutar Status Aktivitetstyp
Startår 2021
2021:3 2021-08-16 2022-05-15 Avslutat Förstudie
NIC-SE
2021:2 Avslutat Strategisk aktivitet/projekt
2021:2 2021-05-17 2022-12-01 Avslutat Strategisk aktivitet/projekt
2021:1 2021-05-01 2024-04-30 Avslutat
Startår 2020
AutoPID
Avslutat
2020-09-01 2021-10-10 Avslutat
VA digitalisering i ett smart ekosystem
Avslutat Strategisk aktivitet/projekt
2020-02-14 2020-10-31 Avslutat Strategisk aktivitet/projekt
2020-01-01 2023-02-28 Avslutat
Startår 2019
2019-10-01 2022-09-30 Avslutat
2019-09-02 2021-09-02 Avslutat
PiiA Research Etapp II
Avslutat Strategisk aktivitet/projekt
2019-06-01 2021-09-30 Avslutat Strategisk aktivitet/projekt
2019:02 2019-04-15 2020-06-30 Avslutat FUI-projekt
2019-01-02 2019-11-02 Avslutat
Montage-, kvalité-, och visionsystem
2019:01 Avslutat FUI-projekt
2019:01 2019-01-01 2019-07-01 Avslutat FUI-projekt
2018:17 2019-01-01 2021-07-01 Avslutat FUI-projekt
FIREM2
Avslutat
2019-01-01 2021-12-31 Avslutat
Startår 2018
2018:17 2018-09-01 2021-08-31 Avslutat FUI-projekt
2018:15 2018-08-01 2018-09-01 Avslutat FUI-projekt
2018:16 2018-06-01 2018-08-01 Avslutat Förstudie
2018:14 2018-06-01 2019-01-01 Avslutat Förstudie
2018:03 2018-03-01 2018-12-01 Avslutat FUI-projekt
2018:13 2018-02-01 2018-03-01 Avslutat Förstudie
Systemutveckling
2018:08 Avslutat Förstudie
2018:08 2018-01-01 2018-08-01 Avslutat Förstudie
Utvecklingssamordning
2018:07 Avslutat Förstudie
2018:07 2018-01-01 2018-08-01 Avslutat Förstudie
Inventering av basindustrins behov
2018:05 Avslutat FUI-projekt
2018:05 2018-01-01 2018-12-01 Avslutat FUI-projekt
2018:01 2018-01-01 2018-04-01 Avslutat Förstudie
Automationsförstudie
2018:10 Avslutat Förstudie
2018:10 2018-01-01 2018-08-01 Avslutat Förstudie
Mätning i produktionsflöde
2018:12 Avslutat Förstudie
2018:12 2018-01-01 2018-07-01 Avslutat Förstudie
Framtagning av utvecklingsplan
2018:11 Avslutat Förstudie
2018:11 2018-01-01 2018-03-01 Avslutat Förstudie
Produktionsflödesoptimering
2018:09 Avslutat Förstudie
2018:09 2018-01-01 2018-06-01 Avslutat Förstudie
Kartläggning av mognadsgrad Industri 4.0
2018:04 Avslutat FUI-projekt
2018:04 2018-01-01 2018-12-01 Avslutat FUI-projekt
Startår 2017
Produktionsflödesoptimering
2018:06 Avslutat Förstudie
2018:06 2017-11-01 2018-03-01 Avslutat Förstudie
Förslag ny fabriksanläggning
2018:02 Avslutat Förstudie
2018:02 2017-10-01 2017-12-01 Avslutat Förstudie
2017-10-01 2020-09-30 Avslutat
TechTalk
2017:01 Avslutat
2017:01 2017-04-01 2018-12-01 Avslutat
Beräkningsprogramvara SIL
2017:02 Avslutat Förstudie
2017:02 2017-03-01 2017-07-01 Avslutat Förstudie
2017:03 2017-01-01 2017-03-01 Avslutat Förstudie
Startår 2016
2016:12 2016-10-01 2016-12-01 Avslutat Förstudie
2016:11 2016-10-01 2016-12-01 Avslutat Förstudie
2016:10 2016-10-01 2017-02-01 Avslutat Förstudie
2016:09 2016-10-01 2016-12-01 Avslutat Förstudie
Åskvarning och objektidentifiering
2016:06 Avslutat FUI-projekt
2016:06 2016-10-01 2017-08-01 Avslutat FUI-projekt
SafePos II
Avslutat
2016-10-01 2019-02-28 Avslutat
Höja kvalitet i mjukvara
2016:08 Avslutat Förstudie
2016:08 2016-09-01 2017-01-01 Avslutat Förstudie
2016-09-01 2019-08-31 Avslutat
2016:07 2016-08-01 2019-07-01 Avslutat FUI-projekt
Mätning och styrning av schakt
2016:02 Avslutat Förstudie
2016:02 2016-04-01 2016-10-01 Avslutat Förstudie
Förändringsagenterna
2016:13 Avslutat Strategisk aktivitet/projekt
2016:13 2016-01-01 2017-12-01 Avslutat Strategisk aktivitet/projekt
NIPS2
2016:05 Avslutat Förstudie
2016:05 2016-01-01 2016-04-01 Avslutat Förstudie
Utvärdering av Dynamic Vision Sensors
2016:04 Avslutat Förstudie
2016:04 2016-01-01 2016-04-01 Avslutat Förstudie
2016:03 2016-01-01 2016-09-01 Avslutat Förstudie
Startår 2015
Skydd av kritiska infrastrukturer
2015:68 Avslutat Förstudie
2015:68 2015-11-01 2015-12-01 Avslutat Förstudie
Industriråd 2015-2
2015:67 Avslutat Strategisk aktivitet/projekt
2015:67 2015-10-01 2015-10-01 Avslutat Strategisk aktivitet/projekt
Visualisering av transportoptimering
2015:64 Vilande FUI-projekt
2015:64 2015-10-01 2015-12-01 Vilande FUI-projekt
Vattenkollektor för havsmiljö
2015:63 Avslutat FUI-projekt
2015:63 2015-10-01 2015-12-01 Avslutat FUI-projekt
Low Power Wide Area Network
2015:62 Avslutat Förstudie
2015:62 2015-10-01 2015-12-01 Avslutat Förstudie
Molnbaserad plattform för smart video
2015:61 Avslutat FUI-projekt
2015:61 2015-10-01 2015-12-01 Avslutat FUI-projekt
2015:60 2015-10-01 2015-12-01 Vilande FUI-projekt
CyberWI
2015:59 Avslutat FUI-projekt
2015:59 2015-10-01 2018-09-01 Avslutat FUI-projekt
ProcessIT.EU workshop 2
2015:56 Avslutat
2015:56 2015-10-01 2015-10-01 Avslutat
Övervakningssystem störning och åska
2016:01 Avslutat Förstudie
2016:01 2015-09-01 2016-12-01 Avslutat Förstudie
OMIN
2015:83 Avslutat Förstudie
2015:83 2015-09-01 2015-12-01 Avslutat Förstudie
Stopemätning
2015:82 Avslutat Förstudie
2015:82 2015-09-01 2015-12-01 Avslutat Förstudie
CompInnova
2015:66 Avslutat FUI-projekt
2015:66 2015-09-01 2019-03-01 Avslutat FUI-projekt
ACO Advanced Conveyor belt system
2015:58 Avslutat FUI-projekt
2015:58 2015-09-01 2016-08-01 Avslutat FUI-projekt
2015:57 2015-09-01 2016-06-01 Avslutat FUI-projekt
Ansökan InnoCap
2015:50 Avslutat Förstudie
2015:50 2015-05-01 2015-06-01 Avslutat Förstudie
2015:44 2015-05-01 2015-10-01 Avslutat Förstudie
2015:54 2015-04-01 2015-06-01 Avslutat Förstudie
Mätning av tegelslitage i kaldougnar
2015:45 Avslutat Förstudie
2015:45 2015-04-01 2015-06-01 Avslutat Förstudie
ERFA-möte i Umeå
2015:42 Avslutat
2015:42 2015-04-01 2015-04-01 Avslutat
ProcessIT-dagen 2015
2015:53 Avslutat
2015:53 2015-03-01 2015-03-01 Avslutat
2015:49 2015-03-01 2015-05-01 Avslutat Förstudie
2015:48 2015-03-01 2015-05-01 Avslutat Förstudie
NIPS Non-invasive pile scanning II
2015:13 Avslutat FUI-projekt
2015:13 2015-03-01 2015-04-01 Avslutat FUI-projekt
2015:52 2015-02-01 2015-03-01 Avslutat Förstudie
2015:51 2015-02-01 2015-04-01 Avslutat Förstudie
Ansökan Molnbaserad plattformsstrategi
2015:47 Avslutat Förstudie
2015:47 2015-02-01 2015-03-01 Avslutat Förstudie
Industriråd 2015-01
2015:18 Avslutat Strategisk aktivitet/projekt
2015:18 2015-02-01 2015-02-01 Avslutat Strategisk aktivitet/projekt
2015:65 2015-01-01 2015-09-01 Avslutat Förstudie
ProcessIT.EU workshop 1
2015:55 Avslutat
2015:55 2015-01-01 2015-01-01 Avslutat
Ansökan SPIN
2015:46 Avslutat Förstudie
2015:46 2015-01-01 2015-03-01 Avslutat Förstudie
EuroCPS
2015:12 Avslutat FUI-projekt
2015:12 2015-01-01 2017-12-01 Avslutat FUI-projekt
DISIRE
2015:11 Avslutat FUI-projekt
2015:11 2015-01-01 2017-12-01 Avslutat FUI-projekt
Aeroworks
2015:10 Avslutat FUI-projekt
2015:10 2015-01-01 2017-12-01 Avslutat FUI-projekt
PACE
2015:01 Vilande Strategisk aktivitet/projekt
2015:01 2015-01-01 2017-12-01 Vilande Strategisk aktivitet/projekt
Startår 2014
2015:06 2014-12-01 2015-05-01 Vilande Förstudie
2015:05 2014-12-01 2015-04-01 Vilande Förstudie
ECO – Extended Conveyor Belt System
2015:04 Avslutat Förstudie
2015:04 2014-12-01 2015-05-01 Avslutat Förstudie
FIRE-M Fire rescue in mines
2015:03 Vilande Förstudie
2015:03 2014-12-01 2015-05-01 Vilande Förstudie
2015:02 2014-12-01 2015-05-01 Vilande Förstudie
2014:26 2014-11-01 2015-05-01 Vilande Förstudie
Scope-möte nov 2014
2014:25 Avslutat
2014:25 2014-11-01 2014-11-01 Avslutat
Processindustriell IoT infrastruktur
2014:24 Avslutat Förstudie
2014:24 2014-11-01 2015-04-01 Avslutat Förstudie
Uppkopplade professionella produkter
2014:23 Avslutat Förstudie
2014:23 2014-11-01 2015-04-01 Avslutat Förstudie
Ströavsyning med Kinect 2
2014:21 Avslutat Förstudie
2014:21 2014-11-01 2014-12-01 Avslutat Förstudie
Ljusspridning i Nano-cellulosa
2015:09 Vilande FUI-projekt
2015:09 2014-10-01 2015-03-01 Vilande FUI-projekt
2015:07 2014-09-01 2017-08-01 Vilande FUI-projekt
Optisk detektering
2014:20 Avslutat Förstudie
2014:20 2014-09-01 2014-12-01 Avslutat Förstudie
Kommunraiden
2014:16 Avslutat Strategisk aktivitet/projekt
2014:16 2014-09-01 2014-12-01 Avslutat Strategisk aktivitet/projekt
2014:12 2014-09-01 2015-03-01 Avslutat Förstudie
2015:08 2014-08-01 2017-09-01 Avslutat FUI-projekt
Scope-möte jun 2014
2014:22 Avslutat
2014:22 2014-06-01 2014-06-01 Avslutat
Designsimulering CE maskiner
2014:17 Avslutat Förstudie
2014:17 2014-05-01 2014-09-01 Avslutat Förstudie
Designsimulering Skogsmaskin
2014:18 Avslutat Förstudie
2014:18 2014-03-01 2014-09-01 Avslutat Förstudie
Lakvattenrening
2014:19 Avslutat Förstudie
2014:19 2014-01-01 2014-12-01 Avslutat Förstudie
NIPS – Non-invasive pile scanning
2014:09 Avslutat Förstudie
2014:09 2014-01-01 2014-09-01 Avslutat Förstudie
Fiberriktning fortsättningprojekt
2014:08 Avslutat FUI-projekt
2014:08 2014-01-01 2014-06-01 Avslutat FUI-projekt
Massaindex fortsättningsprojekt
2014:07 Avslutat FUI-projekt
2014:07 2014-01-01 2014-09-01 Avslutat FUI-projekt
Torkning och fraktionering av bioslam
2014:06 Avslutat FUI-projekt
2014:06 2014-01-01 2014-09-01 Avslutat FUI-projekt
Lean Production
2014:05 Avslutat FUI-projekt
2014:05 2014-01-01 2015-01-01 Avslutat FUI-projekt
Inlandsnod
2014:04 Avslutat FUI-projekt
2014:04 2014-01-01 2015-01-01 Avslutat FUI-projekt
Impact
2014:03 Avslutat Förstudie
2014:03 2014-01-01 2014-06-01 Avslutat Förstudie
Innovationssystemutveckling 2014
2014:02 Avslutat Strategisk aktivitet/projekt
2014:02 2014-01-01 2014-01-01 Avslutat Strategisk aktivitet/projekt
Startår 2013
2014:13 2013-09-01 2014-06-01 Avslutat Förstudie
2013:05 2013-09-01 2014-09-01 Avslutat Förstudie
Integration av anläggningsfordon
2013:08 Avslutat Förstudie
2013:08 2013-08-01 2014-06-01 Avslutat Förstudie
Kompass2020
2014:01 Avslutat Förstudie
2014:01 2013-06-01 2014-03-01 Avslutat Förstudie
Arrowhead
2015:17 Avslutat FUI-projekt
2015:17 2013-03-01 2017-02-01 Avslutat FUI-projekt
TpOpt – Transportoptimering
2013:07 Avslutat FUI-projekt
2013:07 2013-01-01 2014-01-01 Avslutat FUI-projekt
2013:06 2013-01-01 2014-01-01 Avslutat FUI-projekt
Mare Purum
2013:04 Avslutat FUI-projekt
2013:04 2013-01-01 2014-01-01 Avslutat FUI-projekt
Vajersimulering för avlastning fordon
2013:03 Avslutat Förstudie
2013:03 2013-01-01 2013-01-01 Avslutat Förstudie
2013:02-MP 2013-01-01 2013-01-01 Avslutat FUI-projekt
Globala Länkar
2013:01 Avslutat FUI-projekt
2013:01 2013-01-01 2014-01-01 Avslutat FUI-projekt
Startår 2012
Infosense – webbaserad information
2012:20 Avslutat Förstudie
2012:20 2012-01-01 2012-01-01 Avslutat Förstudie
Deltagande i JILIN projektet
2012:19 Avslutat Förstudie
2012:19 2012-01-01 2013-01-01 Avslutat Förstudie
Branschanalys för VINNOVA
2012:18 Avslutat Strategisk aktivitet/projekt
2012:18 2012-01-01 2014-09-01 Avslutat Strategisk aktivitet/projekt
2012:17 2012-01-01 2014-01-01 Avslutat FUI-projekt
2012:16 2012-01-01 2013-01-01 Avslutat Förstudie
Gram
2012:15-S Avslutat FUI-projekt
2012:15-S 2012-01-01 2014-01-01 Avslutat FUI-projekt
SDR-radiomätning i Aitik
2012:14-S Avslutat Förstudie
2012:14-S 2012-01-01 2013-01-01 Avslutat Förstudie
Reglerstrategi för småskalig kraftvärme
2012:13-S Avslutat Förstudie
2012:13-S 2012-01-01 2013-01-01 Avslutat Förstudie
Gasflödesmätning fas 3
2012:12-S Avslutat FUI-projekt
2012:12-S 2012-01-01 2013-01-01 Avslutat FUI-projekt
eMaintenance for Smart Asset Management
2012:11-s Avslutat Förstudie
2012:11-s 2012-01-01 2013-01-01 Avslutat Förstudie
2012:10-S 2012-01-01 2014-12-01 Avslutat Förstudie
Beröringsfri mätning stock
2012:09-s Avslutat Förstudie
2012:09-s 2012-01-01 2013-01-01 Avslutat Förstudie
2012:08-MP 2012-01-01 2013-01-01 Avslutat Förstudie
2012:07-MP 2012-01-01 2013-01-01 Avslutat FUI-projekt
NIR-kluster
2012:06-MP Avslutat FUI-projekt
2012:06-MP 2012-01-01 2012-01-01 Avslutat FUI-projekt
2012:05-MP 2012-01-01 2012-01-01 Avslutat Förstudie
Klassificering av skoglig råvara
2012:04-MP Avslutat Förstudie
2012:04-MP 2012-01-01 2012-01-01 Avslutat Förstudie
Ekonomisk styrning av produktion
2012:03-MP Avslutat Förstudie
2012:03-MP 2012-01-01 2013-01-01 Avslutat Förstudie
Mobile Warp
2012:02-MP Avslutat FUI-projekt
2012:02-MP 2012-01-01 2012-01-01 Avslutat FUI-projekt
Hur används visuell information
2012:01-MP Avslutat Förstudie
2012:01-MP 2012-01-01 2012-01-01 Avslutat Förstudie
Startår 2011
eMaint satsning i Malmfälten
2011:30-S Avslutat FUI-projekt
2011:30-S 2011-01-01 2015-01-01 Avslutat FUI-projekt
COBS den intelligenta bandrullen
2011:29 Avslutat FUI-projekt
2011:29 2011-01-01 2014-06-01 Avslutat FUI-projekt
2011:28 2011-01-01 2012-01-01 Avslutat FUI-projekt
Plattformsstrategi fas A
2011:27 Avslutat Förstudie
2011:27 2011-01-01 2012-01-01 Avslutat Förstudie
2011:26-MP 2011-01-01 2013-01-01 Avslutat Förstudie
Mätning i mobil miljö
2011:25 Avslutat Förstudie
2011:25 2011-01-01 2013-01-01 Avslutat Förstudie
Mätning flotationstank
2011:24 T Avslutat FUI-projekt
2011:24 T 2011-01-01 2013-01-01 Avslutat FUI-projekt
Koncept för Appar inom processindustrin
2011:23-T4 Avslutat Förstudie
2011:23-T4 2011-01-01 2011-01-01 Avslutat Förstudie
Fuktprototyp
2011:22-T4 Avslutat Förstudie
2011:22-T4 2011-01-01 2011-01-01 Avslutat Förstudie
2011:21 2011-01-01 2011-01-01 Avslutat Förstudie
Rock Bolt Testing – Non Destructive
2011:20 Avslutat Förstudie
2011:20 2011-01-01 2013-01-01 Avslutat Förstudie
Automation av tunga fordon
2011:19-T4 Avslutat Förstudie
2011:19-T4 2011-01-01 2011-01-01 Avslutat Förstudie
Simulering av bandtransportör
2011:18 Avslutat Förstudie
2011:18 2011-01-01 2011-01-01 Avslutat Förstudie
SMIFU WP-11 Integrated Process Control
2011:17 Avslutat FUI-projekt
2011:17 2011-01-01 2012-01-01 Avslutat FUI-projekt
SMIFU WP-1 Zero Entry in Production Area
2011:16 Avslutat FUI-projekt
2011:16 2011-01-01 2012-01-01 Avslutat FUI-projekt
Energikostnadsoptimering
2011:15-MP Avslutat Förstudie
2011:15-MP 2011-01-01 2011-01-01 Avslutat Förstudie
Prediktering av livslängd (eMaintenance)
2011:14-T4 Avslutat Förstudie
2011:14-T4 2011-01-01 2013-01-01 Avslutat Förstudie
2011:13-T4 2011-01-01 2011-01-01 Avslutat Förstudie
Affärsstöd
2011:12-MP Avslutat FUI-projekt
2011:12-MP 2011-01-01 2013-01-01 Avslutat FUI-projekt
2011:11-MP 2011-01-01 2013-01-01 Avslutat Förstudie
Optimering råvaruflöde vid M-real i Husum
2011:10-T4 Avslutat Förstudie
2011:10-T4 2011-01-01 2011-01-01 Avslutat Förstudie
2011:09-T4 2011-01-01 2011-01-01 Avslutat Förstudie
Nyckeltal för underhåll (eMaintenance)
2011:08-MP Avslutat Förstudie
2011:08-MP 2011-01-01 2011-01-01 Avslutat Förstudie
Fibermätning
2011:06-MP Avslutat FUI-projekt
2011:06-MP 2011-01-01 2012-01-01 Avslutat FUI-projekt
Stendetektering
2011:05-MP Avslutat Förstudie
2011:05-MP 2011-01-01 2011-01-01 Avslutat Förstudie
Brötdetektering
2011:04-MP Avslutat FUI-projekt
2011:04-MP 2011-01-01 2011-01-01 Avslutat FUI-projekt
Massaindex
2011:03-MP Avslutat FUI-projekt
2011:03-MP 2011-01-01 2013-01-01 Avslutat FUI-projekt
Energieffektivisering vid malning
2011:02-MP Avslutat Förstudie
2011:02-MP 2011-01-01 2011-01-01 Avslutat Förstudie
SCOPE Norra Ledning
2011:01-MP Avslutat Strategisk aktivitet/projekt
2011:01-MP 2011-01-01 2013-01-01 Avslutat Strategisk aktivitet/projekt
Startår 2010
2010:24-T5 2010-01-01 2011-01-01 Avslutat Förstudie
2010:23-S 2010-01-01 2010-01-01 Avslutat Förstudie
2010:22-T4 2010-01-01 2011-01-01 Avslutat Förstudie
Nordic Bulk Conveying
2010:21-S Avslutat FUI-projekt
2010:21-S 2010-01-01 2010-01-01 Avslutat FUI-projekt
Miljö- och utsläppsövervakningssystem
2010:20-T4 Avslutat Förstudie
2010:20-T4 2010-01-01 2011-01-01 Avslutat Förstudie
2010:19-T4 2010-01-01 2011-01-01 Avslutat Förstudie
2010:18-T4 2010-01-01 2011-01-01 Avslutat Förstudie
Robust brännarstyrning och tjänster
2010:17-T4 Avslutat Förstudie
2010:17-T4 2010-01-01 2011-01-01 Avslutat Förstudie
Energioptimering med ”Alentpumpen”
2010:16-S Avslutat FUI-projekt
2010:16-S 2010-01-01 2012-01-01 Avslutat FUI-projekt
2010:15-S 2010-01-01 2011-01-01 Avslutat FUI-projekt
2010:14-T4 2010-01-01 2012-01-01 Avslutat Förstudie
2010:13-T5 2010-01-01 2011-01-01 Avslutat Förstudie
2010:12-S 2010-01-01 2011-01-01 Avslutat Förstudie
ProcessIT 2014 och framåt
2010:11-S Avslutat Förstudie
2010:11-S 2010-01-01 2012-01-01 Avslutat Förstudie
3D-mätning (TOF kamera) av transportband
2010:10-T4 Avslutat Förstudie
2010:10-T4 2010-01-01 2011-01-01 Avslutat Förstudie
2010:09-T4 2010-01-01 2010-01-01 Avslutat Förstudie
SCOPE II
2010:08-T1 Avslutat FUI-projekt
2010:08-T1 2010-01-01 2010-01-01 Avslutat FUI-projekt
On-line mätning av pappersstyrka
2010:07-T4 Avslutat Förstudie
2010:07-T4 2010-01-01 2010-01-01 Avslutat Förstudie
Projektövervakning ProcessIT
2010:06-T4 Avslutat FUI-projekt
2010:06-T4 2010-01-01 2011-01-01 Avslutat FUI-projekt
AESOP FP7 IP projekt
2010:05 Avslutat FUI-projekt
2010:05 2010-01-01 2013-01-01 Avslutat FUI-projekt
2010:04-T4 2010-01-01 2010-01-01 Avslutat Förstudie
MassaIndex förstudie
2010:03-T5 Avslutat Förstudie
2010:03-T5 2010-01-01 2010-01-01 Avslutat Förstudie
Behovsstudie eMaintenance
2010:02-T4 Avslutat Förstudie
2010:02-T4 2010-01-01 2010-01-01 Avslutat Förstudie
2010:01-T4 2010-01-01 2011-01-01 Avslutat Förstudie
Startår 2009
2009:19-T4 2009-01-01 2010-01-01 Avslutat Förstudie
2009:18-T4 2009-01-01 2010-01-01 Avslutat Förstudie
Viskös simulering för industriella processer
2009:17-T5 Avslutat FUI-projekt
2009:17-T5 2009-01-01 2011-01-01 Avslutat FUI-projekt
2009:16-T5 2009-01-01 2010-01-01 Avslutat Förstudie
2009:15-T5 2009-01-01 2015-01-01 Avslutat FUI-projekt
2009:14-T4 2009-01-01 2010-01-01 Avslutat Förstudie
2009:13-T4 2009-01-01 2011-01-01 Avslutat Förstudie
Ledningsstöd av hela produktionsprocessen
2009:11-T4 Avslutat Förstudie
2009:11-T4 2009-01-01 2010-01-01 Avslutat Förstudie
Styrning av Bandtraktor med OVAKO Steel
2009:10-T4 Avslutat Förstudie
2009:10-T4 2009-01-01 2010-01-01 Avslutat Förstudie
2009:09-T4 2009-01-01 2010-01-01 Avslutat Förstudie
Virkestorkning
2009:08-T4 Avslutat Förstudie
2009:08-T4 2009-01-01 2010-01-01 Avslutat Förstudie
Decision Aware
2009:07-T5 Avslutat FUI-projekt
2009:07-T5 2009-01-01 2010-01-01 Avslutat FUI-projekt
Simulator för semi-autonom styrning
2009:06-T5 Avslutat FUI-projekt
2009:06-T5 2009-01-01 2010-01-01 Avslutat FUI-projekt
2009:05-T4 2009-01-01 2010-01-01 Avslutat Förstudie
GRAM – Gruvprogram – En projektportfölj för gruvindustrin
2009:04-T1 Avslutat Strategisk aktivitet/projekt
2009:04-T1 2009-01-01 2011-01-01 Avslutat Strategisk aktivitet/projekt
Innovativa e-Underhållstjänster
2009:03 Avslutat FUI-projekt
2009:03 2009-01-01 2011-01-01 Avslutat FUI-projekt
VSP – Vision System research Platform
2009:02 Avslutat FUI-projekt
2009:02 2009-01-01 2012-01-01 Avslutat FUI-projekt
Autonom 3-D texturering
2009:01-T4 Avslutat Förstudie
2009:01-T4 2009-01-01 2010-01-01 Avslutat Förstudie
2008:09-S 2009-01-01 2009-01-01 Avslutat Förstudie
Startår 2008
2008:14-T5 2008-01-01 2009-01-01 Avslutat Förstudie
TUUDI ledning och delprojektledning
2008:13-T0 Avslutat Strategisk aktivitet/projekt
2008:13-T0 2008-01-01 2011-01-01 Avslutat Strategisk aktivitet/projekt
2008:12-T4 2008-01-01 2008-01-01 Avslutat Förstudie
Samverkansaktiviteter (InternetBay, IUC och Electropolis m fl)
2008:11-S Avslutat Strategisk aktivitet/projekt
2008:11-S 2008-01-01 2009-01-01 Avslutat Strategisk aktivitet/projekt
Behovsanalys med Öviksföretag
2008:10-T4 Avslutat Förstudie
2008:10-T4 2008-01-01 2008-01-01 Avslutat Förstudie
Clamp-on mätare
2008:08-T4 Avslutat Förstudie
2008:08-T4 2008-01-01 2010-01-01 Avslutat Förstudie
2008:07-T4 2008-01-01 2009-01-01 Avslutat Förstudie
2008:06-T4 2008-01-01 2009-01-01 Avslutat Förstudie
Interaktionslabb
2008:05-T2 Avslutat Förstudie
2008:05-T2 2008-01-01 2008-01-01 Avslutat Förstudie
Oljeanalys
2008:04 Avslutat FUI-projekt
2008:04 2008-01-01 2011-01-01 Avslutat FUI-projekt
2008:03 2008-01-01 2008-01-01 Avslutat Förstudie
SCOPE-MIDX Massaindex förstudie
2008:02-T4 Avslutat Förstudie
2008:02-T4 2008-01-01 2008-01-01 Avslutat Förstudie
2008:01 2008-01-01 2009-01-01 Avslutat Förstudie
Startår 2007
2007:18 2007-01-01 2009-01-01 Avslutat Förstudie
2007:17 2007-01-01 2008-01-01 Avslutat Förstudie
Innovationssystemutveckling ProcessIT
2007:16 Avslutat Strategisk aktivitet/projekt
2007:16 2007-01-01 2008-01-01 Avslutat Strategisk aktivitet/projekt
2007:15 2007-01-01 2008-01-01 Avslutat Förstudie
2007:14 2007-01-01 2007-01-01 Avslutat Förstudie
2007:13 2007-01-01 2009-01-01 Avslutat Förstudie
Ventilövervakning
2007:12 Avslutat Förstudie
2007:12 2007-01-01 2007-01-01 Avslutat Förstudie
Simuleringsverktyg för RFID antenner
2007:11 Avslutat FUI-projekt
2007:11 2007-01-01 2009-01-01 Avslutat FUI-projekt
3D-Mät under 2007
2007:10 Avslutat Förstudie
2007:10 2007-01-01 2009-01-01 Avslutat Förstudie
Serious games DataDuctus Forska o Väx
2007:09 Avslutat FUI-projekt
2007:09 2007-01-01 2008-01-01 Avslutat FUI-projekt
2007:08 2007-01-01 2009-01-01 Avslutat Förstudie
2007:07 2007-01-01 2008-01-01 Avslutat FUI-projekt
Kvarnstyrning Gruvor (WP4 ProFi)
2007:06 Avslutat FUI-projekt
2007:06 2007-01-01 2007-01-01 Avslutat FUI-projekt
IT-stöd för gruvprospektering
2007:05 Avslutat Förstudie
2007:05 2007-01-01 2008-01-01 Avslutat Förstudie
Logistik- och lageroptimering
2007:04 Avslutat FUI-projekt
2007:04 2007-01-01 2007-01-01 Avslutat FUI-projekt
Robust reglering av pelletsbrännare
2007:03-T4 Avslutat Förstudie
2007:03-T4 2007-01-01 2009-01-01 Avslutat Förstudie
2007:02 2007-01-01 2010-01-01 Avslutat FUI-projekt
2007:01 2007-01-01 2007-01-01 Avslutat Förstudie
Startår 2006
SMART
2006:17 Avslutat FUI-projekt
2006:17 2006-01-01 2006-01-01 Avslutat FUI-projekt
Genusorienterade design-studier av innovativ IT-användning
2006:16 Avslutat Strategisk aktivitet/projekt
2006:16 2006-01-01 2008-01-01 Avslutat Strategisk aktivitet/projekt
Industriförsök på SCA Munksund
2006:15 Avslutat Förstudie
2006:15 2006-01-01 2006-01-01 Avslutat Förstudie
2006:14 2006-01-01 2006-01-01 Avslutat Förstudie
SCOPE
2006:13 Avslutat Strategisk aktivitet/projekt
2006:13 2006-01-01 2009-01-01 Avslutat Strategisk aktivitet/projekt
2006:12 2006-01-01 2006-01-01 Avslutat Förstudie
Taktil Video
2006:11 Avslutat Förstudie
2006:11 2006-01-01 2007-01-01 Avslutat Förstudie
Fibervinkelmätare
2006:09 Avslutat Förstudie
2006:09 2006-01-01 2006-01-01 Avslutat Förstudie
Klistermängd vid wellpapptillverkning
2006:07 Avslutat Förstudie
2006:07 2006-01-01 2007-01-01 Avslutat Förstudie
Navigering i och mätning av gruvorter
2006:06 Avslutat Förstudie
2006:06 2006-01-01 2006-01-01 Avslutat Förstudie
SOCRADES. EU – integrerat projekt
2006:05 Avslutat FUI-projekt
2006:05 2006-01-01 2009-01-01 Avslutat FUI-projekt
Gasanalys – Energiinnehållsmätning
2006:04 Avslutat FUI-projekt
2006:04 2006-01-01 2007-01-01 Avslutat FUI-projekt
2006:03 2006-01-01 2007-01-01 Avslutat Förstudie
2006:02 2006-01-01 2007-01-01 Avslutat Förstudie
Startår 2005
2005:30 2005-01-01 2005-01-01 Avslutat FUI-projekt
EU Nätverkscentrum
2005:29 Avslutat Strategisk aktivitet/projekt
2005:29 2005-01-01 2005-01-01 Avslutat Strategisk aktivitet/projekt
Gasanalys
2005:28 Avslutat FUI-projekt
2005:28 2005-01-01 2005-01-01 Avslutat FUI-projekt
2005:27 2005-01-01 2007-01-01 Avslutat FUI-projekt
2005:26 2005-01-01 2008-01-01 Avslutat FUI-projekt
Analys av flammor
2005:25-T4 Avslutat Förstudie
2005:25-T4 2005-01-01 2009-01-01 Avslutat Förstudie
Bergkartering – MWD
2005:22 Avslutat Förstudie
2005:22 2005-01-01 2005-01-01 Avslutat Förstudie
Trådlösa sensorer – TinyTimber
2005:21 Avslutat Förstudie
2005:21 2005-01-01 2005-01-01 Avslutat Förstudie
Skutdetektering
2005:20 Avslutat Förstudie
2005:20 2005-01-01 2005-01-01 Avslutat Förstudie
Interaktiv beslutsträning
2005:19 Avslutat Förstudie
2005:19 2005-01-01 2005-01-01 Avslutat Förstudie
Service-övervakning
2005:18 Avslutat Förstudie
2005:18 2005-01-01 2009-01-01 Avslutat Förstudie
Mätning av partikelstorleksfördelning
2005:17 Avslutat Förstudie
2005:17 2005-01-01 2005-01-01 Avslutat Förstudie
Processinformation för närdiagnostik
2005:16 Avslutat Förstudie
2005:16 2005-01-01 2005-01-01 Avslutat Förstudie
TriboTronic – Oljeanalys för tillståndskontroll
2005:15 Avslutat Strategisk aktivitet/projekt
2005:15 2005-01-01 2005-01-01 Avslutat Strategisk aktivitet/projekt
Bildanalyslab – Program
2005:14 Avslutat Strategisk aktivitet/projekt
2005:14 2005-01-01 2005-01-01 Avslutat Strategisk aktivitet/projekt
2005:13 2005-01-01 2005-01-01 Avslutat Förstudie
Analys av komplexa reglersystem
2005:12 Avslutat Förstudie
2005:12 2005-01-01 2005-01-01 Avslutat Förstudie
Planeringsverktyg Gruvdrift
2005:11 Avslutat Förstudie
2005:11 2005-01-01 2006-01-01 Avslutat Förstudie
Radiobomb Trådlöshet i extrem miljö
2005:10 Avslutat Förstudie
2005:10 2005-01-01 2006-01-01 Avslutat Förstudie
On-Line Process Optimization
2005:09 Avslutat Förstudie
2005:09 2005-01-01 2009-01-01 Avslutat Förstudie
2005:08 2005-01-01 2005-01-01 Avslutat Förstudie
2005:07 2005-01-01 2005-01-01 Avslutat Förstudie
2005:06 2005-01-01 2005-01-01 Avslutat Förstudie
2005:05 2005-01-01 2005-01-01 Avslutat Förstudie
2005:04 2005-01-01 2009-01-01 Avslutat FUI-projekt
Plattform för kransimulering
2005:03 Avslutat FUI-projekt
2005:03 2005-01-01 2009-01-01 Avslutat FUI-projekt
In-situ mätning av fukthalt i slig
2005:02 Avslutat FUI-projekt
2005:02 2005-01-01 2008-01-01 Avslutat FUI-projekt
IT-stöd i komplexa produktionsprocesser
2005:01 Avslutat FUI-projekt
2005:01 2005-01-01 2010-01-01 Avslutat FUI-projekt
Startår 2004
2004:03 2004-01-01 2004-01-01 Avslutat Förstudie
Mätsystem baserat på 3D-datamodeller
2004:02 Avslutat FUI-projekt
2004:02 2004-01-01 2007-01-01 Avslutat FUI-projekt
2004:01 2004-01-01 2005-01-01 Avslutat FUI-projekt