Höja kvalitet i mjukvara

Förstudien har tillsammans med 3 processindustrer tittat på vilka felaktigheter som vanligen uppkommer i mjukvara på främst automationssystemnivå, för att se om det är ett tillräckligt stort problem för att göra ett större projekt av det.