På plats i Norrland – tillgängliga överallt

Process IT Innovations är ett samarbete mellan Luleå tekniska universitet och Umeå universitet. Organisationen stöttas av Region Norrbotten, Länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten, kommunerna Umeå, Skellefteå, Piteå och Luleå samt företagen ABB, Boliden, Komatsu Forest, LKAB, SCA samt Skellefteå Kraft.

Luleå

Process IT Innovations
Luleå tekniska universitet
971 87 Luleå

Umeå

Process IT Innovations
c/o Institutionen för Informatik
Umeå universitet
901 87 Umeå

Vi finns här för dig

Jenny Norrman
Controller
Luleå
0920-492468
Mats Johansson
Senior Advisor
Umeå
+46 (0) 70 571 34 34
Ulf Andersson
Senior Advisor
Luleå
+46 (0) 70 528 50 43
Björn Backe
Projektledare
Luleå
+46 730 85 50 91
Lama Alkhaled
Projektledare AI
Luleå
0920-492925
Ole Norberg
Senior Adviser P&P
Umeå
090-786 64 34
Ida Bodén
Projektledare
Umeå
070-440 03 03
Jan Niemi
Project leader
Luleå
+46920491914