På plats i Norrland – tillgängliga överallt

Process IT Innovations är ett samarbete mellan Luleå tekniska universitet och Umeå universitet. Organisationen stöttas av Region Norrbotten, Länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten, kommunerna Umeå, Skellefteå, Piteå och Luleå samt företagen ABB, Boliden, Komatsu Forest, LKAB, SCA samt Skellefteå Kraft.

Luleå

Process IT Innovations
Luleå tekniska universitet
971 87 Luleå

Umeå

Process IT Innovations
c/o Institutionen för Informatik
Umeå universitet
901 87 Umeå

Vi finns här för dig

Christoffer Lindfors
CFO
Luleå
0920-491971
Sabine Mayer
Projektledare
Luleå
0920-492428
Ulf Andersson
Senior Advisor
Luleå
+46 (0) 70 528 50 43
Lama Alkhaled
Projektledare AI
Luleå
0920-492925
Jan Niemi
Projektledare
Luleå
+46920491914
Lars Teglund
Kommunikation
Luleå
0738106191