Vad brinner du för?

Sitter du på en idé, kompetens att lösa problem eller kapital som saknar riktning? Vi arbetar med etablerade nätverk för att tillsammans ta fram morgondagens tekniska lösningar.
Vill du bli en del av oss?

Möten mellan människor och ett stort nätverkskapital är grunden för innovationer och affärsutveckling.

Nyheter

På gång just nu

Alla event

Är du

företagare / entrepenör

med ett problem, men som är för kostsamt för er själva att lösa eller saknar kompetens för:

För dig som företagare och entreprenör

Utifrån era behov söker vi aktivt upp forskare och leverantörsföretag med de kompetenser som krävs för att ta fram nya tekniska lösningar som kan tillgodose era behov. Vi minskar även ert risktagande genom att söka pengar för att finansiera projektet.

”Vi för samman företag med utvecklingsbehov, lösningsleverantörer och forskare för att skapa nya tekniska lösningar”

kanske

Företag med IT-kompetens

som sitter på kunnig personal, innovationskraft och kompetens att lösa problem:

För företag med IT-kompetens

Vi hjälper er att hitta de företag som har behov av era produkter och tjänster. I samarbete med oss får ni möjligheten att lösa konkreta problem i industrin, utveckla nya produkter och utveckla er egen spets-kompetens. Vi minskar även ert risktagande genom att söka pengar för att finansiera projektet

”Vi för samman företag med utvecklingsbehov, lösningsleverantörer och forskare för att skapa nya tekniska lösningar”

eller

Forskare

som brinner för innovation och har en idé du vill förverkliga men inte riktigt vet hur:

För dig som forskare

Vi hjälper er att hitta företag med komplexa problem som har behov av er forskning. I samarbete med oss får ni medel för den forskning ni gör inom ramen för projektet samt möjligheten att validera er forskning.

”Vi för samman företag med utvecklingsbehov, lösningsleverantörer och forskare för att skapa nya tekniska lösningar”

Kontakta oss

För dig som företagare och entreprenör

Utifrån era behov söker vi aktivt upp forskare och leverantörsföretag med de kompetenser som krävs för att ta fram nya tekniska lösningar som kan tillgodose era behov. Vi minskar även ert risktagande genom att söka pengar för att finansiera projektet.

”Vi för samman företag med utvecklingsbehov, lösningsleverantörer och forskare för att skapa nya tekniska lösningar”

Kontakta oss

För företag med IT-kompetens

Vi hjälper er att hitta de företag som har behov av era produkter och tjänster. I samarbete med oss får ni möjligheten att lösa konkreta problem i industrin, utveckla nya produkter och utveckla er egen spets-kompetens. Vi minskar även ert risktagande genom att söka pengar för att finansiera projektet

”Vi för samman företag med utvecklingsbehov, lösningsleverantörer och forskare för att skapa nya tekniska lösningar”

Kontakta oss

För dig som forskare

Vi hjälper er att hitta företag med komplexa problem som har behov av er forskning. I samarbete med oss får ni medel för den forskning ni gör inom ramen för projektet samt möjligheten att validera er forskning.

”Vi för samman företag med utvecklingsbehov, lösningsleverantörer och forskare för att skapa nya tekniska lösningar”

Kontakta oss

Våra projekt

Alla projekt

Som resultat av vårt arbete

8

Nya patent

92

Nya produkter

420

Nya prototyper

63

Nya processer

9

Nya företag

24

Nya tjänster

24

Nya tjänster

420

Nya prototyper

63

Nya processer

92

Nya produkter

9

Nya företag

8

Nya patent
Läs mer

Publikationer

Årsredovisning 2020
VA-rapport 2020

Årsredovisning 2019
Årsredovisning 2018
Alla publikationer