Optiscrap – Optimerad hantering av stålskrot genom innovativ detektionsteknik

Projektets mål är att ta fram en ny sensorkombination som på ett automatiserat sätt kan ge en korrekt kemisk sammansättning av metallskrot vid stålverkens råvaruhantering. Sensorn kombinerar LIBS (laser-induced breakdown spectroscopy) teknologi för kemisk analys och 3D-vision för volymsanalys. Syftet är att stålindustrin ska öka sin användning av skrot som råvara och minska användningen av råmaterial vid ståltillverkning. Den mer effektiva skrotanvändningen kommer bidra till att minska den miljömässiga påverkan och samtidigt ge lägre processkostnader för stålindustrin.