NIC-SE

Nordic Interoperability initiative and Cooperation (NIC) är ett samarbete mellan olika aktörer i Sverige, Norge och Finland utifrån ett starkt gemensamt intresse och tydliga industribehov inom området interoperabilitet.
Semantisk interoperabilitet är en förutsättning för bland annat snabbare projektering, standard iserat upphandlingsförfarande, bättre processeffektiviseringar, högre produktkvalitet, integration av värdekedjor, tillgängliggörande av data för AI, effektivare underhållsarbete med mera.
NIC-SEs projektidé är att m ed projektet i Sverige skapa större kraft, deltagande och påverkan i NIC-samarbetet. Genom NIC-SE och samarbetet NIC är den sammanfattande projektidén att:
Skapa förutsättningar och incitament till lösningar inom interoperabilitet som processindustrin och dess leverantörer i Sverige kan nyttja och som har ett starkt nordiskt och internationellt tillämpningsstöd.
Tillvarata resultat och samarbeten från utvalda PiiA-projekt genom att ta in dessa i det nordiska samarbetet och på så sätt växla upp PiiA-resultat.
Med detta samarbete so m grund skapa förutsättningar för bredare samarbeten och bredare påverkan inom EU-program och internationella samarbeten och standardisering. Projektet är ett strategiskt projekt inom PiiA.