Reedeam – Kompetens för industrins omställning

KK-stiftelsen har tilldelat 30 miljoner kronor till REEDEAM, ett innovativt samverkansprojekt som ämnar att förbättra kompetensen inom industrins gröna omställning från början till slut av värdekedjan. Projektet fokuserar på att tillhandahålla avancerad kompetensutveckling främst för yrkesverksamma, vilket är avgörande för att säkerställa den gröna omställningen och att bibehålla svensk industris konkurrenskraft på global nivå.

Inom Reedeam samarbetar Luleå tekniska universitet, Mälardalens universitet och Örebro universitet tillsammans med flera ledande företagspartners utvecklar utbildningar för att möta industrins växande kompetensbehov inom den gröna omställningen.