LUV 2 – Tillverking med lasersvetsfogning, och ultraljudsmätning, på vätgaslagringsenheter

Vätgasens framtid som en livskraftig energikälla begränsas av den nuvarande svårigheten att lagra och transporterar effektivt och säkert eftersom detta kräver högtryckstankar. Projektets syfte är att bidra till att lösa detta problem genom att introducera en ny bärande isotrop lättviktsstruktur, ILS® och utveckla en ny resurseffektiv svetsmetod anpassad för strukturen och därigenom möjliggöra produktion med ILS®. Projektet kommer också att utveckla en oförstörande teknik, baserad på ultraljud, för processövervakning och verifiering av svetsfogarna.

Läs mer på Vinnovas webb.