SDL – Svenskt Rymddatalabb 2.0

Det svenska rymddatalabbet initierades 2019 som ett samarbetsprojekt mellan AI Sweden, Rymdstyrelsen, RISE Research Institutes of Sweden och Luleå tekniska universitet.

Rymddata används inom en mängd olika områden. Den är oumbärlig för bland annat väderprognoser och övervakning av klimatet, men den är också extremt viktig för skogsbruk, jordbruk och andra områden där aktuell information om vegetation och markytan behövs. Det svenska rymddatalabbet är avsett att vara ett nationellt innovationscentrum för svenska myndigheter som använder jordobservationsdata och för utvecklingen av AI-baserad analys av datan. Syftet med labbet är att möjliggöra ökad användning av data från rymden för samhällsutvecklingen till gagn för världen. Målet är att få data, teknik och metodik på plats för att möjliggöra systematisk utveckling av tjänster och tillämpningar baserade på rymddata. Nationellt Rymddatalabb 2.0 bygger på erfarenheten från Nationellt Rymddatalabb. I detta uppföljningsprojekt vill vi utvidga vårt arbete med jordobservation med artificiell intelligens, annoterade data, ”edge learning” och affärsmöjligheter. Vi fortsätter också att organisera hackathons och utvecklarevenemang baserat på de modeller vi utvecklar och tränar. Dessutom kommer vi att arbeta mer med ekosystemet runt Nationellt Rymddatalabb och identifiera möjligheter för kommersialisering av den kunskap som finns.

Finansiär: Vinnova