LUV – Tillverkning med lasersvetsfogning, och ultraljudsmätning, på vätgaslagringsenheter

 I förstudien LUV undersöks hur vätgaslagning kan förbättras genom att undersöka produktionsprocesser med laser. Dessutom undersöks ultraljudsmätning som instrument för att öka informationen och svetsfogar. Arbetet utförts inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten