AutoPID

LTU och SEIIA har med stöd från industripartners i förstudien formulerat en problembeskrivning med utgångspunkt från nuläget med manuell hantering av P&ID ritningar / scheman, med en framtida förmåga som innebär fullt ut automatiserad digitalisering av P&ID ritningar / scheman med AI teknik baserad på bildigenkänning. Vi har inom förstudien kunnat bekräfta att det finns forskningsutmaningar inom AI vad gäller automatiserad digitalisering av ritningar / scheman baserad på bildigenkänning, standarder (exempelvis ISO10628) och datamodeller (exempelvis Dexpi).