Fibervinkelmätare

LTU Skellefteå och SP-Trätek har länge forskat inom träteknik och idag är man världsledande inom träforskning. Bland annat har man forskat mycket kring en optisk mätmetod för att mäta fibervinkel på stock och sågat virke med laser och kamerateknik. Målet med förstudien är att lägga grunden inför ett FoU-projekt genom att lista framtida forskningsfrågor, bedöma produktionspris och realiserbarhet, försöka identifiera basindustri och produktägare för framtida samarbete.