SMIFU WP-11 Integrated Process Control

Ett arbetspaket inom Smart Mine of the Future där ProcessIt driver och samordnar, framförallt LTUs i nsatser