Simulering av sekundärvärmesystem och energibalanser

Projektet syftar till att skapa en produkt som kan simulera ett sekundärvärmesystem vid ett integrerat massa- och pappersbruk. Det är indelat i fem etapper: – Proof of concept, genomfört vid MetsäBoard Husum – Förstudie, avgränsning av omfattning för sekundärvärme samt energibalans. – Delprojekt 1; Processmodellen utvärderas genom att jämföra med verkliga data – Delprojekt 2; Prototypframtagning av simulator för prediktering baserad på aktuell produktion – Delprojekt 3; Vidareutveckling av simulator för prediktering baserad på produktionsplan. Denna projektetapp, omfattar förstudie och delprojekt 1.