MassaIndex förstudie

Beskrivning över projektet kommer inom kort.