Nationell agenda fas 2 processindustriell automation

Inom de fyra satsningsområdena kommer följande resultat att finnas. 1. Ett industriellt nationellt ledarskap och en nationell samverkansplattform för området. – En organisation med alla poster beskrivna och med rekrytering påbörjad. – En organisation med styrgrupp, ledning, processer, grupperingar och avtal på plats. – Mer än 30 industrier inom området står bakom satsningen-. – Erfarenheter och kunskap från andra, icke nationella, initiativ har påverkat samverkansplattformens innehåll, – Information om satsningen tillgänglig och spridd på webben och konferensdeltagande klart 2. Koordinerade projekt- och nätverksaktiviteter tillsammans med universitets- och högskolenära FUI-miljöer som identifieras som särskilt starka och relevanta för området. – Viktiga FUI-miljöer inom området identifierade, kartlagda och FUI råd bildat – Hur aktörer och projekt kan klustras beskrivet – Hur den nationella agendan, via samverkansplattformen, skall påverka intressanta motsvarande organisationer och FUI-satsningar internationellt, kartlagt och beskrivet. 3. Koordinerade och genomförda samordnade kompetensutvecklingssatsningar tillsammans med både näringslivs- och forskningspartners. – Pågående kompetensutvecklingsaktiviteter inom området identifierade och beskrivna och marknadsförs gemensamt. – Kompetensförsörjningsråd tillsatt 4. Substantiella satsningar på nationella FUI-program inom detta område. – FUI områden och tillhörande åtgärder tydligt beskrivna och dokumenterade – Dagens finansiering av FUI-aktiviteter inom området kartlagd. – Hela processen från ide, ansökan, utvärdering, beslut, genomförande till avslutat FUI-projekt beskrivet och överenskommet.