Ansökan InnoCap

Ansökan till SIP-PiiA om förstudie och genomförbarhetsstudie om innovations- och tillväxtkapacitet i små och medelstora leverantörsföretag.