Service-övervakning

Att nyttja övervakningserfarenheterna från telekomvärlden och applicera dessa på kraftnät genom att tillämpa processer och verktyg från telekomoperatörsvärlden.