TUUDI ledning och delprojektledning

TUUDI (Tillväxt Ur UniversitetsDriven Innovation). Avser ledning och delprojektledning.