Fiberriktning fortsättningprojekt

Projektet syftar till att baserat nya forskningsresultat utveckla ny icke-berörande heloptisk mätteknik för att bestämma fiberriktning och fiberriktningsfördelning i papper. Målet är att utarbeta en konceptuell design av ett heloptiskt instrument avsett för laboratoriebruk och/eller realtidsapplikationer on-line. Projektet följs av PulpEye AB och resultaten delges pappersindustrin via nätverket SCOPE.