Industriförsök på SCA Munksund

Industriförsök genomförda hos SCA Munksund tillsammans med framförallt Eurocon och LTU. Datainsamling i samband med av SCA genomförda prov med olika processinställningar.