Efficient P2P Mobile Service for Live Media Streaming

Går att bygga upp ett system för distribution av realtidsmedia av hög kvalitet baserat på multicast på applikationsnivå. Ett sådant system delar upp realtidsmediaströmmen i mindre delar och distribuerar dem sedan till alla mobila klienter. En innovativ teknologi är distribution av strömmande video till mobiltelefoner. Denna teknologi karakteriseras av relativt låg CPU prestanda, låg skärmupplösning och hög minneskapacitet. Videokodningsprocessen analyserar inkommande video och kastar bort mindre viktig information och behåller och intensifierar viktig information. Baserat på denna teknologi bildades 2002 ett high-tech företag, Vimio AB.