Energikostnadsoptimering

Förstudien syftar till att: 1. Kartlägga elförbrukningen vid SCAs linerbruk i Obbola och skapa en rapport där elförbrukningen och elkostnaderna redovisas per timme, produkt och processavsnitt. 2. Undersöka om kostnaderna kan minimeras t. ex. genom att maximera produktionen i vissa processavsnitt när elpriset är lågt nattetid och/eller att då köra vissa elenergikrävande produkter. Förstudien avrapporterad vid SCOPE-möte och förstudierapport skriven. Mycket lyckosam förstudie som visar på en besparingspotential om ca 2,5 MKR per år utan kostnader för SCA. Om man väljer att investera i ett större returfibertorn kan besparingen bli så hög som 3,5 MKR.