NIPS Non-invasive pile scanning II

Stiftelsen Adopticum bedriver för närvarande ett förstudieprojekt inom det strategiska innovationsprogrammet PiiA, Processindustriell IT och Automation. Förstudien NIPS, Non-invasive pile scanning ska undersöka hur man kan designa ett system för inmätning av stora råvaruhögar genom att använda optisk mätteknik. Projektresultatet har potential att ge upphov till bättre kontroll på volymer av bulklager. Därmed möjliggörs bland annat en effektivare produktionsplanering, minskad miljöpåverkan tack vare en effektivare logistik och bättre ekonomisk uppföljning genom ständigt uppdaterad information om lagersituationen. Projektparterna har för avsikt att söka vidare finansiering från PiiA i utlysningen våren 2015.