Kommunraiden

Inventering av IT- och automationsföretag i de mindre kommunerna i Norrbottens och Västerbottens län som är intressenta för ProcessIT att samarbeta med.