Utveckling av sensor för mätning av tvättförluster

Idag finns olika metoder för att mäta tvättförluster i massatvättar tex natrium-bestämning eller COD offline. För styrning online används ibland konduktivitet. Projektet avser installation/utveckling av en mätsensor i samarbete mellan parterna utifrån aktuella behov inom massaindustrin. Mätning sker på vätska från massatvätten som ger en mekanisk lösning som fungerar för alla massatyper samtidigt som metoden kräver minimalt underhåll från instrument och lab.

Projektmålet, att ta fram online-utrustning för att mäta tvättförluster i massatvätt, är uppfyllt. Mätningarna visar att det finns ett tydligt samband mellan konduktivitet och givare.

Fortsatt utveckling sker nu i PulpEyes regi. Mer information kan fås från projektledaren Stefan Rohlin eller Öjvind Sundvall. Kontakt uppgifter finns på http://www.pulpeye.com