Framtagning av utvecklingsplan

Under förstudien togs det fram en utvecklingsplan för Norrbottens Maskin & Industriteknik AB tillsammans med Kalix kommun.