SafePos II

SafePos II är en fortsättning på förstudien med samma namn. Arbetet fokuserar på att öka
möjligheterna till positionering och konnektivitet vid räddningsinsatser i gruvor. Förstudien har visat
att UWB skulle vara en möjlig tekniklösning både till ökad upplösning till positionering och
konnektivitet för säkrare och mer effektiva räddningsinsatser i gruvor. Projektet innefattar utveckling
av aktuell teknik, anpassning mot visualiseringssystem, utredning av möjligheterna till och utveckling
av ny teknik för räddningstjänsten i syfte att underlätta förflyttning, rökdykarövervakning och
informationsutbyte mellan skade- och ledningsplats genom att nyttja de nya möjligheterna ny
positionerings- och konnektivitetsteknik ger. Projektet innefattar också en inledande utredning om
hur den nya tekniken kan nyttjas för att möjliggöra samspel mellan konventionell räddningsinsats och
insatser understödda eller ersatta av fjärrstyrda släck- och räddningsfordon. Resultaten från
projektet skall mynna såväl i utveckling av ny teknik, taktik och metodik, som utbildningsmaterial för
högre utbildning och redan yrkesverksamma.
Målet med projektet är att möjliggöra detaljerad positionering på räddningspersonal vid en insats i
gruva och därmed öka säkerheten både för gruv- och räddningspersonal.