Impact

Denna förstudie syftar till att utveckla ett nytt kraftfullt koncept som kan stötta processindustrierna i deras ständiga nyttiggörande och effektiviserande av IT- och automationslösningar för konkurrenskraft, och samtidigt stötta berörda leverantörsföretag i deras relaterat produkt- och tjänsteutvecklande. Detta, baserat på ett integrerande av ledande kunskap och angreppssätt vad gäller kompetens- och verksamhetsutveckling. Målet är ett koncept som integrerar prestationsbaserad teknik-, kompetens- och verksamhetsutveckling i produktionsnära miljöer.