ACO Advanced Conveyor belt system

Projektet ACO avser att skapa nya funktioner (vibrationsanalys och detektering av band)och verifiera ett systemav avancerade smarta bandtransportörrullar med inbyggd elektronik (COBS-rullar) och skapa säker trådlös kommunikation i industrimiljö samt molnbaserad larm och övervakningsfunktionalitet. Systemet kommer att långtidstestas i tung industrimiljö och utforma behovsanpassad användarinteraktion i samverkan med slutkunder.
Projektet avser även att tillsammans med slutkunder identifiera utvecklingsbehov och samnyttjansmöjligheter med kringliggande befintliga tillämpningar. Även passande marknadskoncept för den nya tillämpningstjänsten kommer att analyseras tillsammans med slutkunder.