ProFi: Networking ProcessIT Innovations and MNT Northern Finland

I Norra Sverige pågår ett utvecklat samverkans och forskningsprojekt mellan små och medelstora företag inom processindustrin och universiteten i Luleå och Umeå. Målet för projektet är bl a att starta en s k ProcessIT Innovations verksamhet i norra Finland och att länka ihop ProcessIT Innovations i norra Sverige med norra Finland. Med det vill man bl a bredda det gränsöverskridande forsknings- och utvecklingssamarbetet.