Människa-maskin-interaktion i och för skogsskördare

Utvärdering av olika presentationsgränssnitt av information till skogsmaskinförare