Informationsplattformen för mobil datafångst och dataleverans IMDD

Utifrån den i dag utvecklade Fältcom Ecosystem för bussar öpnna denna för externa app-utvecklare.
Detta kräver struktur i API-lösningar som kan hantera både en enkel utvecklingsmiljö samt den säkerhet som krävs. Lösningen skall även ha funktioner för test som går att validera både för utvecklaren samt plattformsägaren samt fungera mot mobil mätning och informationshantering.