Deltagande i JILIN projektet

Deltagande i BioSteams kinaprojekt runt bioenergikombinat