Low Power Wide Area Network

Idag finns mycket utrustning inom industrin som inte är uppkopplad då detta drar stora kostnader i kabeldragning mm. Ett omtråde är ventiler. Vid uppstart av fabriken och skiftbyten är det viktigt att veta alla ventilers läge både för optimal drift och för säkerhet då en felaktigt inställd ventil kan få stora konsekvenser. I förstudien görs en teknisk test för att se vilka sensorer man kan komplettera äldre utrustningar med för att göra dessa aktiva. I studien kommer även den trådlösa kommunikationen i fabriksmiljön att utvärderas utifrån kriterier som räckvidd, infrastruktur som krävs för installation, robusthet och säkerhet. Installationer hos BillerudKorsnäs Gruvön kommer att genomföras under Oktober och November 2015.