Utvecklingssamordning

Samordning av utvecklingsträffar i syfteatt skapa samarbeten som stärker industrin i Kalix och Norrbotten.