Förstudie mätning av anläggningsdelar på järnvägar

LKAB räknar med att öka sin produktion med 10 miljoner ton närmaste åren och kanske ända upp till 50 miljoner ton mer framöver. Detta leder till att malmtågen behöver lastas mer och påverkan på infrastruktur såsom vissa järnvägsbroar behöver undersökas och hur man bäst mäter och vad på dessa.