Visualisering av driftillstånd och uh-behov av maskinpark

I dag saknas visualiseringsstöd för tillståndsövervakning och underhållsbehov inom livsmedelsindustrin. Projektet syftar till att bygga en sådan.