Från produktleverantör till värdeskapare

Studie att gå från att vara produktleverantör till tjänsteleverantör, samarbete mellan Fältcom, Komatsuforest och Umeå universitet