Ansökan Branschgemensam IoT-baserad informationsplattform för supply-chain-flöden

Projektet syftar till att skapa ett koncept för branschgemensamma IoT-baserade informationsplattformar för supply-chain-flöden.