Optiska formmätsensorer för automatiserad geometrikontroll

En inledande förstudie med fokus på positioneringsalgoritm till optiska formmätsensorer för automatiserad geometrikontroll. Den skall ses som en början till ett större projekt (se förslag till projektansökan -Optisk mätbänk för mätning av geometrisk form till automations- och tillverkningsindustrin) där Svensk Verktygsteknik med sina deltagande företag vill vara drivande.