WROOM – Wireless and remote operation of mobile machines

Syftet är att utveckla konceptlösningar för tele-fjärrstyrda hjullastare. Projektet omfattar (1) telefjärrstyrd grävning, (2) trådlös kommunikation, (3) systemaspekter vid övervakning och underhåll av maskiner, och (4) operatörsstationer för tele-fjärrstyrning. Fokus lägger på att förbättra anläggningstillgång direkt efter sprängning och vid ventilation genom tele-fjärrstyrning av maskiner för lastning av malm på lastbilar. Målet med projektet är att ta fram en konceptlösning för effektiv tele-fjärrstyrning och övervakning av hjullastare.