Samverkansaktiviteter (InternetBay, IUC och Electropolis m fl)

Samverkansaktiviteter med InternetBay, IUC, ElectroPolis, offentliga aktörer m fl