Autonom 3-D texturering

Förstudien fokuserar på algoritmer som kan nyttjas i applikationer för att, för huvudsakligen stora områden, simulera, modellera, mäta och visualisera. T e x där volymen är en viktig parameter. Demonstrator visad för Oryx simulations, vissa projektdeltagare numer anställda vid Oryx.