Processinformation för närdiagnostik

Syftet med den föreslagna förstudien är att undersöka möjligheterna till att komplettera dagens satsningar på fjärrdiagnostiksystem med ett fokus på teknik för närdiagnostik. Mer specifikt avser projektet att undersöka vilken processkritisk information som kan vara värdefull att beakta ur ett närdiagnostikperspektiv. Projektet bedrevs i nära samarbete med Designhögskolan och deras pågående projekt med Boliden och ABB med inriktning mot interaktionsdesign för industriella kontexter. Gav upphov till nya förslag.