SMIFU WP-1 Zero Entry in Production Area

Ett arbetspaket inom Smart Mine of the Future där ProcessIt driver och samordnar, framförallt LTUs i nsatser