Realtidsmätning under omrullningsprocess – RUO

SCA i Munksund har en toppmodern produktionslinje vad avser rullhanteringen. Ibland uppstår problem som gör att rullarna ”går i varandra” vilket leder till att omrullningen måste avbrytas så snart felet noteras. Denna ansökan avser en förstudie för att se om det är möjligt att utveckla ett mättekniskt system som kontinuerlig kommer mäta inne i rullmaskinen.

I dag finns en övervakningskamera från vilken operatören kan övervaka processen. I de fall man måste avbryta omrullningen leder detta till en manuell hantering av ”rullpaketet” för att separera de enskilda rullarna från varandra för vidare transport till upplösning i pulper. Beroende på rullarnas diameter kan den manuella hanteringen kräva omfattande arbete. Befintliga monitorer ger ej entydigt svar då en visuell bedömning av rullfel oftast sker sent och dessutom är beroende av operatörens erfarenhet samt uppmärksamhet på ett möjligt fel.

Ett mätresultat som presenteras på rätt sätt skulle skapa bättre fokus på omrullning samtidigt som en objektiv siffra/signal presenterar aktuell status. (För att belysa vikten av rätt och snabbt beslut skall vi ha i minnet att omrullningshastigheten är runt 1500 meter/minut. Motsvarande c:a 4-5 ton liner per minut beroende på ytvikt.)

Tanken är att se om det är möjligt att utveckla ett mätsystem som placerat inne i rullmaskinen mäter och larmar/stoppar processen om fel uppstår. På detta sätt skulle tid kunna sparas likaväl som att en lägre grad av kassation skulle uppstå.