Ansökan Kompetenscentrum tillverkande Industri

Den övergripande målsättningen är att skapa ett kompetenscentrum som skapar en större helhet där olika kompetenser kan mötas och utvecklas tillsammans. Genom att föra samman de kompetenser som företagen i regionerna har om traditionell tillverkning och nuvarande marknader och de problem och möjligheter som finns på dessa, den teknologiska kompetens och kunskap om nya sätt att omsätta denna som finns i företagen och inom högskolor och andra institutioner, den kännedom som användarna har om vilka problem som nya varor och tjänster kan tillgodose, skapas dynamiska miljöer som stimulerar innovation och affärsutveckling. Att i dessa kompetenscentra även tillhandahålla en infrastruktur och utrustning som kan användas för att konkret använda och testa ny teknologi gör det möjligt att använda de kompetenser som finns för innovation och affärsutveckling inom ramen för kompetenscentret. I figuren nedan finns den övergripande helhetsbilden illustrerad.