Behovsinventering map modellbaserad styrning

Att genom intervjuer, med industrier i Norrbotten och Västerbotten, få fram behov i form av ett antal projektförslag med inriktning mot modellbaserad styrning för genomförande inom ramen för ProcessIT. Framtagna projektförslag skall, i ett senare skede, behandlas vidare genom förstudier för att få fram bra beslutsunderlag för beslut om projektstart.