Optimering av energibalanser och energiförbrukning i processindustrin

Av Sveriges totala energiförbrukning år 2010 var processindustrins andel 107 TWh (71 %) där massa och papper dominerar med 48 TWh (45 %). Branschen kännetecknas av att energi ingår som en av huvudråvarorna i processen. Skogsindustrins mål är att minska energiförbrukningen med minst 15 % till år 2020 och gruvindustrin vill minska energiförbrukningen med 30 % till år 2030. För att dessa mål ska nås måste basindustrins processer effektiviseras, processutrustningen utvecklas och spillvärme och lågvärdig energi bättre nyttjas samtidigt som man vill växla över till förnyelsebara energikällor. I syfte att bidra till att målen kan nås planerar vi genomföra en förstudie omfattande tre arbetspaket och en sammanhållande analys enligt följande:

  • WP0 – Projektledning och samanalys
  • WP1 – Optimering av energibalanser och simulering av sekundärvärmesystem
  • WP2 – Benchmarkering av industrianläggningars energi- och produktionseffektivitet.
  • WP3 – Optimal prediktiv reglering av en virkestork

Genom en samordning och samanalys av de olika arbetspaketen kommer projektet att visa vilken potential till energibesparingar som finns, vilka investeringskostnader som behövs och hur ett fullskaligt projekt bör avgränsas och genomföras.